បុរស

កំណើតស្នេហ៍ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាម!
កំណើតស្នេហ៍ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាម!
3 ឆ្នាំមុន
Admin សូរ្យរិទ្ធ ៖
រូបភាពអង្រួនអ៊ិនធើណេត បុរសអាវបៃតងឈរកន្លែងជល់មាន់ ដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឬទេ?
រូបភាពអង្រួនអ៊ិនធើណេត បុរសអាវបៃតងឈរកន្លែងជល់មាន់ ដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឬទេ?
3 ឆ្នាំមុន
រូបភាពពីរសន្លឹកដែលសារព័ត៌មានថៃចុះផ្សាយបង្ហាញពីបុរសម្នាក់ ដែលមានមុខមាត់ និងរាងរៅដូចលោក ប្រាយុទ្ធ ច័ន្ទអូឆា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបេះបិទ កំពុងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពេញប្រទេសថៃ និងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការប្រែប្រួលអារម្មណ៍មួយប៉ព្រិចភ្នែកនៅលើបណ្តាញសង្គម ។

ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម