សង្គម

អុញនោះ ម្តងនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលCNRO បានផ្ទុះប្រតិកម្ម ជុំវិញទំនាស់ដីធ្លី​ដ៏រាំរ៉ៃរវាងប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ និង លោកស្រី ឡឹក លក្ខិណា នៅតំបន់អូអារ៉េវក្រុងព្រះសីហនុ
អុញនោះ ម្តងនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលCNRO បានផ្ទុះប្រតិកម្ម ជុំវិញទំនាស់ដីធ្លី​ដ៏រាំរ៉ៃរវាងប្រជាពលរដ្ឋ១៨គ្រួសារ និង លោកស្រី ឡឹក លក្ខិណា នៅតំបន់អូអារ៉េវក្រុងព្រះសីហនុ
3 ខែមុន
ខេត្តព្រះសីហនុៈបន្ទាប់ពីបានឃើញ ភាពអយុត្តិធម៏ ក៏ដូចជាភាពយឺតយ៉ាវរបស់អាជ្ញាធរខេត្ត កាលពីថ្ងៃទី០៣ខែវិច្ឆិការឆ្នាំ២០១៩នេះ លោក សុខ សុខុម ប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវជាតិ នៃ កម្ពុជាហៅកាត់ថាCNROបានផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹង ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត ដែល​ពុំបានដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានពីលោក ស្រី ឡឹក លក្ខិណា ដោយលោក បានអះអាងថា លោក នឹងយកសំណុំរឿងនេះដាក់ជូនថ្នាក់ជាតិ ជួយរកយុត្តិធម៏ដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតំបន់អូអារ៉េវ។